O Warsztacie Terapii Zajęciowej

1 grudnia 1997 r. placówka rozpoczęła swoją działalność, której najważniejszym zadaniem jest prowadzenie procesu rehabilitacji ruchowej, społecznej i zawodowej tak, aby uczestnicy warsztatu osiągnęli jak najwyższy stopień przystosowania do pracy i życia społecznego. celu realizacji tych zadań, dla 35 osób niepełnosprawnych prowadzimy działania z zakresu:

  • Ogólnego usprawniania – jest to rehabilitacja lecznicza, usprawniająca, ruchowa
  • Rozwijania umiejętności życia codziennego
  • Przygotowania do życia w środowisku społecznym
  • Terapii zajęciowej
  • Rozwijanie umiejętności praktycznych i zawodowych

 

Terapia zajęciowa, zawodowa i społeczna prowadzona jest w pracowniach: Arteterapii, Rozwijania umiejętności społecznych i samoobsługi, Informatyczno-poligraficznej, Manufaktury, Rozwijania umiejętności zawodowych i Stolarskiej. Zajęcia w pracowniach pozwalają zapomnieć o chorobie, dostarczają radosnych przeżyć, emocji i wzruszeń. Kształtują prawidłowe postawy społeczne i zachowania. Przygotowują do w miarę samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku.

Oprócz zajęć w pracowniach oferujemy:

  1. Rehabilitacje ruchową i usprawniającą
  2. Zajęcia w grupie sportowej
  3. Zajęcia relaksacyjne

 

Jak zostać uczestnikiem WTZ:

  1. Złożyć podanie o przyjęcie do WTZ z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  2. Informacji o przyjęciu oraz pomoc w uzupełnianiu dokumentacji udziela Kierownik WTZ

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.