W ramach projektu ,,Ale popłynęli" dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie i Uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowane są wyjazdy na basen w Ożarowie. Osoby niepełnosprawne pod czujnym okiem ratowników i opiekunów mogą w pełni korzystać z basenu, zjeżdżalni, brodzika i piłek. Dla wielu osób to wspaniała okazja, by doskonalić technikę pływania i aktywnie spędzić czas.


W ramach projektu Ale popłynęli mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie wyjeżdżają na basen w Ożarowie Jak widać wszyscy wspaniale się bawią [448x336]


Galeria zdjęć z imprezy sportowej
,,Ruch, Radość, Rekreacja – wiosna na sportowo" 31 maja 2019Program imprezy sportowej

    „Ruch, Radość, Rekreacja – wiosna na sportowo”

        31 maja 2019


1030  msza święta polowa,

1115  uroczyste otwarcie,

1125 występ artystyczny mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie,

1140 występ Kraśnickiego Stowarzyszenia Senior Na Czasie,

1200 występ Zespołu Fantazja,

1230 poczęstunek,

od 1230 dyskoteka.

 

ATRAKCJE

- zawody sportowe na wesoło,

- przejażdżki konne,

- malowanie buziek, animator zabawy.

 

Honorowy patronat nad imprezą obejmie Starosta Kraśnicki Pan Andrzej Rolla

 

Regulamin imprezy sportowej
    „Ruch, Radość, Rekreacja – wiosna na sportowo”
w dniu 31.05.2019 r.

 1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie „Ruch, Radość, Rekreacja – wiosna na sportowo” w dniu 31.05.2019 r., której organizatorem jest Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie, Folwark 20, 23-275 Gościeradów. Impreza odbywa się na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie.
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
 3. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Regulamin imprezy udostępniony jest dla uczestników przed wejściem na teren imprezy.
 5. Impreza jest otwarta, niebiletowana i bezpłatna. Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą osoby zaproszone oraz osoby ze środowiska lokalnego.
 6. Organizator zobowiązuje się do usunięcia z imprezy osób nietrzeźwych i zakłócających swoim zachowaniem przebieg imprezy. Jeżeli podjęte działania są nieskuteczne organizator występuje o pomoc do Policji.
 7. W razie wypadku, zasłabnięcia lub innych dolegliwości zdrowotnych organizator zobowiązuje się wezwać służbę medyczną (pogotowie ratunkowe).
 8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników imprezy, sprzętu artystów, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 10. Zabrania się na terenie imprezy:
  a) wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i innych środków odurzających
  b) palenia tytoniu.
 11. Utrwalenie przebiegu imprezy:
  organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony  a następnie rozpowszechniany da celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na stronie www.dpsgoscieradow.pl,w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościowych. Wejście na teren imprezy jest jednoznaczne z  udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby ww. publikacji.

 

 starostwo_krasnikjpg [155x178]           dpsjpg [300x218]                  goscieradowjpg [167x171]                res_sacra_miser_logojpg [300x190]

 

 

 

 

Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie

Realizacja: IDcom.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.